Wajonguitkeringen naar beneden in 2018

Wajonger mét arbeidsvermogen? Dan gaat de Wajong-uitkering in 2018 omlaag. De maximale Wajong-uitkering daalt van 75 naar 70 procent van het wettelijk minimumloon.

In 2017 bepaalde de overheid opnieuw het arbeidsvermogen van. Is het oordeel dat iemand met Wajong arbeidsvermogen heeft, dan gaat hij of zij mogelijk een minder hoge uitkering krijgen per januari 2018.

Brief

In november of december ontvingen mensen met een Wajong-uitkering al een brief van het UWV over de verlaging van hun uitkering. In deze brief werden echter geen exacte bedragen genoemd omdat de hoogte van je Wajong-uitkering afhankelijk is van de persoonlijke situatie op 1 januari 2018.

Voor Wajongers zonder arbeidsvermogen blijft de uitkering hetzelfde (75% van het minimumloon). Voor Wajongers mét arbeidsvermogen kan de wijziging gevolgen hebben voor hun inkomen.

  • De uitkering gaat omlaagals de Wajonger arbeidsvermogen heeft en minder dan 80% van het wettelijk minimumloon verdient.
  • De uitkering blijft gelijkals de Wajonger arbeidsvermogen heeft en meer dan 80% van het wettelijk minimumloon verdiend.
  • De uitkering blijft ook gelijkals de Wajonger studeert en een uitkering ontvangt van 25% van het wettelijk minimumloon.

Rekenhulp

Mensen met een Wajong-uitkering kunnen zelf uitrekenen wat er precies voor hun persoonlijke situatie verandert middels de Rekenhulp Wajong 2010 van het UWV.

Gaat de Wajong-uitkering naar beneden? Dat hoeft niet per se alleen slecht nieuws te zijn. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat door de verlaging van de uitkering iemand juist weer recht heeft op een bepaalde toeslag, zoals zorgtoeslag of huurtoeslag.

Tijd om aan de slag te gaan? Percuris helpt mensen met Wajong aan een mooie baan waarin ze echt op hun plek zijn. Neem contact op met een van onze jobcoaches via Percuris.nl of bel 030 30 30 643.


WAJONG nieuws