Kerngegevens Wajong
Categorie: Wajong

Kerngegevens Wajong

Om een goed beeld te krijgen van de Wajongpopulatie heeft het UWV de feiten en cijfers verzameld. In dit rapport vind je de ontwikkeling van het aantal Wajongers en het aantal werkende Wajongers van 2008 tot en met 2013. 

Subsidiemaatregelen voor werkgevers

Subsidiemaatregelen voor werkgevers
Categorie: Wajong

Om werkgevers te stimuleren werknemers met een uitkering vanuit de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor jonggehandicapten (Wajong) in dienst nemen, heeft

...

De Wajong per 2015

De Wajong per 2015
Categorie: Wajong

De Participatiewet treedt op 1 januari 2015 in werking. De Participatiewet heeft tot doel, om mensen met een ziekte of handicap en mensen met een bijstandsuitkering, beter te laten participeren

...

Wat is de Wet Wajong?

Wat is de Wet Wajong?
Categorie: Wajong

Wajong staat voor Wet Werk en Arbeidsondersteuning Jonggehandicapten. Op 1 januari 1997 heeft de Wajong de oude AAW vervangen. Het UWV is verantwoordelijk

...