Iemand heeft een Wajong uitkering en verdient daarnaast geld bij een werkgever. Hoe bereken je wat hij moet terugbetalen ?

Allereerst heb je 2 soorten Wajong, de oude Wajong van voor 2010 en de nieuwe Wajong van na 2010.

Terugbetalen bij de oude Wajong
Bij de nieuwe Wajong van na 2010 is het relatief makkelijk, gebruik de rekenhulp. Je vult in wat je loon is en er wordt berekend wat je nog aan uitkering erbij krijgt. Het verschil tussen dat uitkeringsbedrag en wat je kreeg voordat je ging werken wordt verrekent. Als je een vast loon per maand hebt en UWV weet het op tijd, dan kunnen ze het in dezelfde en de volgende maanden gelijk aanpassen, ze houden het dan gelijk in en je hoeft niks terug te betalen. Anders verrekenen ze het met je uitkering van de volgende maand(en) of je moet eenmalig een bedrag terugbetalen (omdat de volgende maanden dan wel gelijk ingehouden worden).
Rekenhulp: http://www.uwv.nl/particulieren/rekenhulpen/nieuwe-wajong.aspx
NB: Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend!

Als je per maand wisselende inkomsten hebt (bijv. uitzendwerk) kan je het vaak pas aan het einde van de maand doorgeven. Ze verrekenen het dan met de volgende maand. Let dan wel op, als je in maand A goed verdiend hebt verrekenen ze het in maand B. Maand B in C enz... Het kan dus zijn dat je in maand A goed verdiend hebt en teveel uitkering krijgt (dus veel inkomsten hebt) maar in maand B weinig verdiend terwijl ze dan maand A verrekenen en je dus ook minder uitkering hebt (dus minder inkomsten). Hou je financiën dus goed in de gaten!!
Bij de oude Wajong zijn er 3 mogelijkheden: het wordt dan namelijk verrekend ten opzichte van wat UWV een maatmanloon noemt.
Meestal is dat het wettelijk minimumloon, gebruik dan de rekenhulp voor de oude Wajong:
http://www.uwv.nl/particulieren/rekenhulpen/oude-wajong.aspx
Het werkt dan verder hetzelfde als bij de nieuwe Wajong hierboven.

Er zijn in de oude Wajong 2 uitzonderingen mogelijk die nog wel eens voorkomen en best wel ingewikkeld zijn. Aan het einde een paar rekenvoorbeelden.

1. Tot eind 2012 kon UWV als iemand met een Wajong ging werken het maatmanloon veranderen. Dat werd dan het loon van het fulltime werk dat iemand ging doen, bijvoorbeeld magazijnmedewerker. Het loon dat je dan verdient wordt afgezet tegen het fulltime loon dat je verdient met die functie. Vaak is het loon van zo'n functie hoger. Je uitkering wordt dan berekent door te berekenen wat het verschil in procenten is tussen het fulltime loon en het loon dat je verdient. Dat maatmanloon blijft dan ook na einde 2012 van jou, UWV moet dan ook als je nu ergens gaat werken dat maatmanloon gaan gebruiken. Vaak weet de uitkeringsafdeling niet dat het ooit is verandert, maar de arbeidsdeskundige kan dat wel uitzoeken voor je.

2. Als je een HBO of universitaire studie hebt afgerond kan UWV je maatmanloon verhogen tot minimaal 1,5 maal het wettelijk minimumloon. Bij werk gaan ze dan ook weer het verschil in procenten berekenen tussen je maatmanloon (1,5x wettelijk minimumloon) en wat je verdient.
Rekenvoorbeeld: Je verdient € 750,- bruto per maand.

Oude wajong met maatmanloon wettelijk minimumloon van € 1495,20 bruto per maand. Procentueel verschil bijna 50%, Wajong uitkeringsklasse 45-55%, uitkering 35% van het wettelijk minimumloon bovenop je loon (€ 523,- bruto).
Maatmanloon magazijnmedewerker is bijvoorbeeld € 1800,- bruto. Procentueel verschil met € 750,- is dan 58%, Wajong uitkeringsklasse 55-65%, uitkering is dan 42% van het wettelijk minimumloon bovenop je loon (€ 627 bruto). Je krijgt meer en hoeft dus minder terug te betalen.
Maatmanloon bij HBO/ Universiteit 1,5 X € 1495,20 = € 2242,80 bruto. Procentueel verschil met € 750,- is dan 66%, Wajong uitkeringsklasse 65-80%, uitkering is dan 50,75% van het wettelijk minimumloon bovenop je loon (€ 758 bruto). Je krijgt ook hier meer en hoeft dus minder terug te betalen.
Bij de oude Wajong is het dus altijd goed om goed uit te laten zoeken wat er op jou van toepassing is en is het dus niet altijd mogelijk om zelf goed uit te rekenen  wat je terug moet betalen of er aan over gaat houden... Zorg dat de arbeidsdeskundige van UWV dit goed voor je uitzoekt!!
In alle 3 de gevallen in de oude Wajong is de rekenformule:
maatmanloon - verdiensten / maatmanloon X 100%= getal%

Het getal valt dan binnen een Wajong klasse met een vast uitkeringspercentage van het wettelijk minimumloon.
0 - 25% is geen uitkering
25-35% is 21% uitkering
35-45% is 28% uitkering
45-55% is 35% uitkering
55-65% is 42% uitkering
65-80% is 50,75% uitkering
80-100% is 75% uitkering

Aan de antwoorden in deze rubriek kunnen geen rechten woorden ontleend. Vraag altijd bij desbetreffende instanties na welke omstandigheden op uw specifieke situatie van toepassing zijn. 


Vraag en antwoord