Valt een inburgeraar ook onder de doelgroep van de Quotumwet ?

Zolang een werknemer niet in staat is het WML te verdienen zal deze binnen de Participatiewet vallen. Bij een inburgeraar is het echter de vraag voor hoelang. Dit zal afhankelijk zijn van de stappen die deze maakt in zijn ontwikkeling binnen de Nederlandse staat (denk hierbij aan taalontwikkeling).

Aan de antwoorden in deze rubriek kunnen geen rechten woorden ontleend. Vraag altijd bij desbetreffende instanties na welke omstandigheden op uw specifieke situatie van toepassing zijn. 


Vraag en antwoord