Heeft u recht op een Bijstandsuitkering?

Bent u benieuwd of u in aanmerking komt voor een Bijstandsuitkering? U heeft recht op een bijstandsuitkering als u aan de volgende voorwaarden voldoet. 

  • U woont rechtmatig in Nederland.
  • U bent 18 jaar of ouder.
  • U heeft niet genoeg inkomen of eigen vermogen om in uw levensonderhoud te voorzien. Woont u samen? Dan telt het inkomen en het eigen vermogen van uw partner mee.
  • U kunt geen beroep doen op een andere uitkering.
  • U zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring.
  • Uw eigen vermogen komt niet boven een bepaald bedrag uit.
  • U doet mee aan activiteiten die uw gemeente u aanbiedt om werk te vinden.

Eigen vermogen en bijstand

Het maximaal eigen vermogen dat u mag hebben hangt af van de samenstelling van uw huishouden. Onder eigen vermogen valt niet alleen spaargeld, maar bijvoorbeeld ook een auto en het eigen huis. Wat u meer heeft dan het maximumbedrag, moet u eerst opmaken voordat u een bijstandsuitkering krijgt.

Eigen huis en bijstand

Heeft u een eigen huis? Een deel van de waarde van het huis telt mee bij het eigen vermogen. Dat deel berekent u als volgt. Ga dan uit van de waarde van de woning. Trek daarvan af de hypotheek die u nog moet aflossen. Als het bedrag dat overblijft onder € 49.400 uitkomt, wordt de waarde van de woning niet in aanmerking genomen. U heeft dan recht op bijstand. Komt het bedrag uit boven € 49.400? Dan heeft u recht op bijstand in de vorm van een geldlening.


Bijstand nieuws